Arpa16 holle2 077

Onze visie

ARPA Architecten bestaat uit een gemotiveerd team van architecten dat kiest voor een persoonlijke en open aanpak, voor duurzame en tijdloze architectuur waarin de wensen van de bouwheer centraal staan. Ons portfolio bestaat uit projecten van diverse grootte en complexiteit, met een interessante mix tussen nieuwbouw, renovatie en restauratie van stedelijke woningen, meergezinswoningen voor de investeringsmarkt, herbestemmingen van historisch waardevolle panden, maar ook functionele projecten en lokale overheidsopdrachten.

DSC1961

Een bouwproject start steeds bij de klant, de eindgebruiker van het gebouw, op wie het ontwerp in de eerste plaats moet gericht zijn. Wij luisteren aandachtig naar de wensen van de bouwheer en zetten zijn of haar ideeën om in een bouwprogramma en vervolgens in een creatief en kwaliteitsvol ontwerp. Wij staan niet voor spektakelarchitectuur, maar voor een architectuur die ten dienste staat van de mensen en hun eigen verhalen, een architectuur met een grote persoonlijke belevingswaarde, een architectuur die hedendaags en tegelijk tijdloos is.

2021 12 20 ARPAARCHITECTEN BUREAU 0157 WEB

Bouwen is geen exacte wetenschap en een bouwproces brengt vaak veel vragen met zich mee waarop op korte termijn antwoorden en oplossingen voor moeten gezocht worden. ARPA tracht zich te onderscheiden door een loyale en doorgedreven projectopvolging aan te bieden samen met een heldere communicatie. Wij ontzorgen de bouwheer door onze kordate werfopvolging en nauwkeurige verslaggeving, en door het zo vaak als nodig bijsturen van alle actoren in het bouwproject.

Men kan ook bij ons terecht in een vroeger stadium, nog vooraleer er sprake is van een concreet bouwproject. Wij geven bijvoorbeeld graag advies over de staat van een woning vooraleer de aankoop ervan, over de mogelijkheden tot energetische renovatie en de te verwachten kosten hierbij.

ARPAARCHITECTEN DENDERMONDE FINAL 7

Voor grotere projecten (stadsontwikkeling, meergezinswoningen, herbestemmingen…) maken wij op relatief korte termijn een haalbaarheidsstudie of volumestudie waarbij de mogelijkheden en de draagkracht van het perceel of het pand worden afgetoetst aan de wensen van de klant en aan de diverse stakeholders. Zo wordt van in de beginfase duidelijk of het gedroomde project een haalbare kaart is. We trachten hierdoor een complementaire bouwpartner te zijn voor investeerders en projectontwikkelaars.

ARPA Architecten kent langdurige samenwerkingen met studiebureaus stabiliteit en technieken, landschapsarchitecten en andere deskundigen, waardoor indien gewenst ook een efficiënt bouwteam kan gevormd worden.

AMS 1376 FRT GNT DEF Beeld D