16 14 meergezinswoning Sint Pieters

De verbouwing en herindeling van een historisch pand op het Sint Pietersplein te Gent.

Het gebouw deed in het verleden dienst als kantoorgebouw voor de universiteit en beschikte ook over klaslokalen. Het pand werd volledig heringedeeld naar vijf woonentiteiten met  verschillende groottes, en werd aangepast aan de hedendaagse normen en woonkwaliteit. De voorgevel werd gerestaureerd in samenspraak met de Dienst Monumentenzorg en Onroerend Erfgoed, in harmonie met het beheersplan van het Sint Pietersplein.

Het interieur focust op zwart en wit, met toevoeging van enkele groentinten gebaseerd op het door het beheersplan voorgeschreven groene kleuraccent in de voorgevel. Waardevolle interieurelementen zoals sierplafonds, rozassen en sierschouwen werden bewaard en gerestaureerd en staan in mooi contrast met het hedendaags interieur.

Locatie: Gent