visie

ARPA Architecten is een burgerlijke vennootschap en telt 2 zaakvoerders-vennoten: Arnold Duiverman en Sonja Dumolyn.

ARPA Architecten  werd opgericht in april 1998 te Gent door Arnold.
Sonja vervoegde het team als medewerker in 2008 en werd in 2019 mede-zaakvoerder.
Naast de beide zaakvoerders telt ARPA drie zelfstandige medewerkers, allen architect of ir.-architect.

Waar in de beginjaren de focus lag op particuliere woningbouw, en dan vooral toegespitst op renovaties, kende ARPA een evolutie. Geleidelijk aan werden naast opdrachten voor particulieren ook steeds meer opdrachten uitgevoerd voor investeerders en projectontwikkelaars.
Daarnaast kwamen ook meer kleine overheidsopdrachten aan bod.

Ons portfolio is daardoor een gezonde en interessante mix tussen enerzijds nieuwbouw, renovatie en restauratie van stedelijke woongelegenheden en anderzijds meergezinswoningen voor de investeringsmarkt, maar ook kantoorgebouwen en renovatie van sporthallen en zwembaden.
 
ARPA Architecten bestaat uit een dynamisch en gemotiveerd team dat kiest voor een persoonlijke aanpak. We kiezen voor duurzame architectuur waarin de wensen van de bouwheer centraal staan. We staan voor een loyale en doorgedreven opvolging met een heldere communicatie.

ARPA Architecten kent langdurige samenwerkingsverbanden met studiebureaus stabiliteit en technieken, landschapsarchitecten en andere deskundigen, waardoor indien gewenst een efficiënt bouwteam kan gevormd worden.

 

'l'architettura non si fotografa, si vive'

Architectuur dient niet om te fotograferen, maar om in te leven

(uitspraak van een stadsarchitect te Firenze)

ARPA wil op een ethische en duurzame manier kwaliteitsvolle architectuur realiseren.
Kwaliteit betekent voor ons: